Calendarul evaluărilor

Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite la finalul clasei a II-a (EN II)

  • 10 aprilie 2017 Limba română - scris

  • 11 aprilie 2017 Limba română - citit

  • 12 aprilie 2017 Matematică

Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a (EN IV)

  • 3 mai 2017 Limba română

  • 4 mai 2017 Matematică

Evaluarea elevilor la nivelul clasei a VI-a (EN VI)

  • 10 mai 2017 Limbă şi comunicare

  • 11 mai 2017 Matematică şi Ştiinţe

Evaluările se desfăşoară conform calendarului aprobat, în timpul orelor de curs, cu începere de la ora 9.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este după cum urmează:

  • de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II

  • de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV

  • de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI

Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a

(Ordin 3051/12.01.2016 )

Ordinul M.E.N.C.S. privind aprobarea Calendarului de administrare a Evaluărilor Naţionale