In constructie...

Autentificare:

Introduceţi codul numeric personal al elevului/elevei:


C.N.P.

 

 

Deşi nu se poate substitui în niciun caz dialogului pe care ar trebui să-l purtaţi cu diriginţii şi cu restul colectivului profesoral, soluţia propusă de noi poate să vă ajute să aflaţi rapid situaţia şcolară a copilului dumneavoastră.

Începând cu luna septembrie a anului şcolar 2013-2014, vizualizarea notelor şi a absenţelor copiilor dumneavoastră va fi posibilă prin intermediul site-ului şcolii.

Mai multe informaţii puteţi obţine de la fiecare profesor diriginte,
după 1 septembrie 2013 sau prin intermediul formularului de la pagina de contact a site-ului.