Stimaţi parteneri educaţionali,

 

     Dorinţa noastră, a tuturor, este să ne educăm copiii astfel încât să facă faţă cerinţelor unei societăţi în schimbare,să devină cetăţeni activi, oneşti, responsabili, încrezători şi apărători ai dreptăţii.
     Ritmul alert al vieţii pe care o trăim ne face uneori irascibili şi nerăbdători, iar acest lucru elimină orice cale de comunicare eficientă între noi, fie că suntem profesori, elevi sau părinţi.
     Pentru buna desfăşurare a activităţii din unitatea noastră şcolară, pentru binele copiilor, este foarte important să cunoaştem la timp problemele existente la nivelul şcolii în ceeea ce priveşte relaţionarea elev-elev, elev-profesor/personal auxiliar/nedidactic, elev-părinte, părinte-profesor/personal auxiliar/nedidactic.
     Orice situaţie de posibil conflict sau lipsa de comunicare generatoare de conflict trebuie să fie semnalată la timp, pentru a putea fi corectată şi transformată eficient într-o situaţie corespunzătoare care să permită desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii.
     De asemenea, sugestiile dumneavoastră în legătură cu îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ din şcoala noastră (fără a încălca legile în vigoare, pe care trebuie să le respectăm) sunt foarte importante pentru noi şi în măsura în care ne stă în putere, le vom pune în aplicare.
     Conform articolului 204, alineatul (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Gimnaziale Ioan Opriş aveţi dreptul să semnalaţi orice problemă pe care o identificaţi.
     Drept urmare, începând cu data de 20.04.2015, pentru întrebări, sugestii, sesizări, vă punem la dispoziţie următoarele modalităţi de comunicare:
  • formularul de sesizări/sugestii alăturat. Acest formular are legătură directă cu mail-ul personal al directorului/directorului adjunct, fără ca sesizarea/sugestia dumneavoastră să fie vizualizată de terţe persoane.
  • telefon 0372930006, disponibil de Luni până Joi, între orele 8-15 şi Vineri între 8-14 la care vă va răspunde un angajat al şcolii, care vă va face legătura cu conducerea (directori sau membri ai consiliului de administraţie).

     Aceste modalităţi de comunicare se adaugă celorlalte existente: depunerea unor sesizări prin secretariatul Şcolii Gimnaziale Ioan Opriş, sesizare on-line folosind adresa de e-mail scioanopris@yahoo.com sau înscrierea într-o audienţă la învăţătorii/institutorii/profesorii pentru învăţământul primar/ profesorii diriginţi sau la directorul/directorul adjunct, conform programului afişat pe site-ul şcolii sau la avizierul unităţii.

 

 

Nume, prenume:

E-mail-ul dumneavoastră:

Mesaj:

     Dacă sesizarea dumneavoastră rămâne fără răspuns, sau dacă dumneavoastră consideraţi că răspunsul primit nu este cel aşteptat, sunteţi îndreptăţiţi, conform articolului 204, alineatele (2) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Gimnaziale Ioan Opriş să apelaţi la forurile superioare.
     Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj pune la dispoziţia dumneavoastră începând cu data de 06.04.2015 o linie telefonică de tip TelVerde care este funcţională, de Luni până Joi în intervalul orar 9-15 şi Vineri între 9-13.
     Astfel, puteţi apela gratuit numărul 0800800364, pentru a lua legătura cu un reprezentant al ISJ Cluj.
     Această modalitate de comunicare se adaugă celorlalte existente: depunerea unor petiţii prin secretariatul ISJ, transmiterea unei petiţii on-line pe adresa cluj@isjcj.ro sau prin însrierea într-o audienţă la domnul inspector şcolar general, în fiecare luni de la 11-13.

 

     Nu trebuie stă uităm nici o clipă că suntem parteneri în procesul de educare a copiilor şi toate eforturile noastre trebuie să se concentreze pe binele elevilor şi evoluţia corespunzătoare a acestora.

 

Vă mulţumim!
Director, prof. Gabriela Aurora Russu
Director adjunct, prof. Gabriela Bukoş